Τραπέζια κήπου  - Πέτρινα τραπέζια  Τραπέζι Ηράκλειο Φ 60 Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm...

Τραπέζια κήπου

 Τραπέζια κήπου  - Πέτρινα τραπέζια

 Τραπέζι Ηράκλειο Φ 60

Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και έιναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ60 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .
Τραπέζι Ηράκλειο  Φ 70
Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και έιναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ70 και Φ80  και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο .Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .
Τραπέζι Ιεράπετρα Μ
Τραπέζι κήπου Ιεράπετρα  . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και έιναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ60 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .
Τραπέζι Ιεράπετρα
Τραπέζι κήπου Ιεράπετρα . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και έιναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ70 και Φ80  και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .

0 σχόλια: