Καθρέπτες

Mosaics Mirrors - Ψηφιδωτά Καθρέπτες

Καθρέπτης Αναξαγόρας
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Αναξαγόρας έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 65 cm X 75 cm  βάρος 6 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000701
Καθρέπτης Πεισίστρατος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Πεισίστρατος  έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 67 cm X 67 cm  βάρος 6 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000702
Καθρέπτης Βίος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Βίος έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 50 cm X 70 cm  βάρος 8 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000703
Καθρέπτης Ορφεύς
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Ορφεύς έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 55 cm X 75 cm  βάρος 6 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000704
Καθρέπτης Σόλων
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Σόλων έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 43 cm X 53 cm  βάρος 8 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000705
Καθρέπτης Πιττακός
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Σόλων έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 55 cm X 73 cm  βάρος 10 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000706
Καθρέπτης Περίανδρος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Περίανδρος  έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 51,5 cm X 41 cm  βάρος 6 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000707
Καθρέπτης Χίλων
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Χίλων  έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 51,5 cm X 41 cm  βάρος 6 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000708
Καθρέπτης Κλεόβουλος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Κλεόβουλος έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 70 cm X 70 cm ,  βάρος 12 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000709
Καθρέπτης Θαλής
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Θαλής  έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 65 cm X 65 cm  βάρος 9 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000710
Καθρέπτης Πυθαγόρας
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Πυθαγόρας έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 67 cm X 67 cm  βάρος 9 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000711
Καθρέπτης Επιμενίδης
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Επιμενίδης έχει σχεδιαστεί από εμάς  το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος  έχει  διάσταση 70 cm X 70 cm  βάρος 10 κιλά αποτελείται από ψηφίδες  2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη και χαλαζίες ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και  μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000712

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου