Καθρέπτες

Mosaics Mirrors - Ψηφιδωτά Καθρέπτες

Καθρέπτης Αναξαγόρας
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Αναξαγόρας έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 65 cm X 75 cm  αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Κωδικός 000701
Καθρέπτης Πεισίστρατος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Πεισίστρατος έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 67 cm X 67 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Κωδικός 000702
Καθρέπτης Βίος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Βίος έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 50 cm X 70 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Κωδικός 000703
Καθρέπτης Ορφεύς
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Ορφεύς έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διαστάσεις 55 cm X 75 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . 000704
Καθρέπτης Σόλων
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Σόλων έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 43 cm X 53 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000705
Καθρέπτης Πιττακός
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Σόλων έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 55 cm X 73 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000706
Καθρέπτης Περίανδρος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Περίανδρος έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 51,5 cm X 41 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000707
Καθρέπτης Χίλων
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Χίλων έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 51,5 cm X 41 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000708
Καθρέπτης Κλεόβουλος
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Κλεόβουλος έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 70 cm X 70 cm , αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Κωδικός 000709
Καθρέπτης Θαλής
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Θαλής έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 65 cm X 65 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού .Ο κωδικός του είναι 000710
Καθρέπτης Πυθαγόρας
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Πυθαγόρας έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 67 cm X 67 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000711
Καθρέπτης Επιμενίδης
Ο Ψηφιδωτός καθρέπτης Επιμενίδης έχει σχεδιαστεί από εμάς το όνομα του προέρχεται από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος έχει διάσταση 70 cm X 70 cm αποτελείται από ψηφίδες 2 - 9 χιλιοστά οι ψηφίδες μας είναι από μάρμαρο γρανίτη , ο αρμός του είναι με υαλώδη ρητίνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού . Ο κωδικός του είναι 000712

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου