Κόστος ψηφιδωτών

Τα ψηφιδωτά μας αποτελούνται από φυσικά και τεχνητά πετρώματα όπως μάρμαρα , γρανίτες και τεχνογρανίτες . Το κόστος του ψηφιδωτού καθορίζεται από το σχέδιο του ψηφιδωτού , τους χρωματισμούς των ψηφίδων και τις διαστάσεις των ψηφίδων . Αναλυτικότερα το σχέδιο του ψηφιδωτού που περιέχει αρχαίες παραστάσεις έχει μεγαλύτερο κόστος από ένα ψηφιδωτό με γεωμετρικά σχήματα . Για τα ψηφιδωτά με τα γεωμετρικά σχήματα σημαντικό ρόλο έχει η πυκνότητα των σχεδίων και τα χρώματα των ψηφίδων . Το χρωματολόγιο των ψηφίδων μας διαθέτει χρώματα τα οποία διαφέρουν οι τιμές τους και είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το κόστος του ψηφιδωτού . Επίσης η ποιότητα των υλικών είναι ένας σημαντικός παράγοντας γιατί όπως είναι γνωστό το κόστος αγοράς φυσικού γρανίτη η και τεχνογρανίτη είναι υψηλότερο από το κόστος του μαρμάρου . Τα ψηφιδωτά που προορίζονται για δάπεδα η για εντοιχισμό δεν έχουν κονίαμα αλλά είναι τοποθετημένα σε ειδικό δίχτυ και η τοποθέτηση τους γίνεται με ειδική κόλα . Τα ψηφιδωτά όπως οι Αγιογραφίες , τα συλλεκτικά , και τα έργα τέχνης περιμετρικά διαθέτουν πλαίσιο από συναφή υλικό και πλάτη ώστε να μπορούν να αναρτηθούν σε τοίχους η σταντ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου