Ψηφιδωτά Τραπέζια

Ψηφιδωτά Τραπέζια

Τραπέζι Προύσσα
Το ψηφιδωτό Προύσσα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία και ήταν μία από τις δώδεκα Ιωνικές πόλεις . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000120
Τραπέζι Σκόπελος
Το ψηφιδωτό τραπέζι Σκόπελος έχει σχεδιαστεί από εμάς σε διάσταση 62 cm X 62 cm και βάρος 4 κιλά ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά σχέδια έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια η οποία είναι αδιάβροχη . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο , γρανίτη και χαλαζίες κάτι που σημαίνει ότι παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες . Ο κωδικός του είναι 000123 T .
Τραπέζι Νικομήδεια
Το ψηφιδωτό Νικομήδεια σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία και ήταν μία από τις δώδεκα Ιωνικές πόλεις . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000119 Τ
Τραπέζι Πριήνη
Το ψηφιδωτό Πριήνη σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία και ήταν μία από τις δώδεκα Ιωνικές πόλεις . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 70 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000118 Τ
Τραπέζι Καισάρεια
Το ψηφιδωτό Καισάρεια σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000117 Τ
Τραπέζι Θήρα
Το ψηφιδωτό Θήρα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από τα Ελληνικά νησιά . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000116 Τ
Τραπέζι Ικόνιο
Το ψηφιδωτό Ικόνιο σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 70 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000115 Τ
Τραπέζι Πάρος
Το ψηφιδωτό Πάρος σχεδιάστηκε από εμάς είναι ψηφιδωτό σχέδιο που μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000114 Τ
Τραπέζι Άδανα
Το ψηφιδωτό Άδανα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια. Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες .  Ο κωδικός είναι 000113 Τ
Τραπέζι Φώκαια
Το ψηφιδωτό Φώκαια σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000112 Τ
Τραπέζι Μίλητος
Το ψηφιδωτό Μίλητος σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες .  Ο κωδικός είναι 000111 Τ
Τραπέζι Έφεσος
Το ψηφιδωτό Έφεσος σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια. Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες .  Ο κωδικός είναι 000110 Τ
Τραπέζι Ικόνιο Μ
Το ψηφιδωτό Ικόνιο μπεζ σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία .
Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 80 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000109 Τ
Τραπέζι Βούρλα
Το ψηφιδωτό Βούρλα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια. Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000107 Τ
Τραπέζι Αϊβαλί
Το ψηφιδωτό Αϊβαλί σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες .  Ο κωδικός είναι 000108 Τ
Τραπέζι Σμύρνη
Το ψηφιδωτό Σμύρνη σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Ο κωδικός είναι 000106 Τ
Τραπέζι Ηράκλειο Φ 60
Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ 60 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .
Τραπέζι Ηράκλειο Φ 70
Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ 70 και Φ 80 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο .Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .
Τραπέζι Ιεράπετρα Μ
Τραπέζι κήπου Ιεράπετρα . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι 60 cm X 60 cm και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .
Τραπέζι Ιεράπετρα
Τραπέζι κήπου Ιεράπετρα . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι 70 cm X 70 cm και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου