Ψηφιδωτά Τραπέζια

Mosaics Tables Ψηφιδωτά τραπέζια

Τραπέζι Πριήνη

Το ψηφιδωτό Πριήνη σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία και ήταν μία από τις δώδεκα Ιωνικές πόλεις . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια . Ο κωδικός είναι 000118 Τ

Τραπέζι Σκόπελος

Το ψηφιδωτό Σκόπελος το όνομα του προέρχεται από τις Σποράδες έχει σχεδιαστεί από εμάς σε διάσταση 62 cm X 62 cm και βάρος 4 κιλά ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά σχέδια έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια η οποία είναι αδιάβροχη . Τα ψηφιδωτά τραπέζια παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια . Ο κωδικός του είναι 000123 T .
Τραπέζι Προύσσα
Το ψηφιδωτό Προύσσα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία και ήταν μία από τις δώδεκα Ιωνικές πόλεις . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια . Ο κωδικός είναι 000120 Τ

Τραπέζι Νικομήδεια

Το ψηφιδωτό Νικομήδεια σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία και ήταν μία από τις δώδεκα Ιωνικές πόλεις . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 με βάρος 10 κιλά και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια .Τα ψηφιδωτά τραπέζια  παραδίδονται με αρμό έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια . Ο κωδικός είναι 000119 Τ

Τραπέζι Καισάρεια

Το ψηφιδωτό Καισάρεια σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 70 και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000117 Τ

Τραπέζι Θήρα

Το ψηφιδωτό Θήρα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από τα Ελληνικά νησιά . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 80 και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000116 Τ

Τραπέζι Ικόνιο

Το ψηφιδωτό Ικόνιο σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία .Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 70 και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια . Ο κωδικός είναι 000115 Τ
Τραπέζι Πάρος
Το ψηφιδωτό Πάρος σχεδιάστηκε από εμάς είναι ψηφιδωτό σχέδιο που μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια . Ο κωδικός είναι 000114 Τ

Τραπέζι Άδανα

Το ψηφιδωτό Άδανα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000113 Τ

Τραπέζι Φώκαια

Το ψηφιδωτό Φώκαια σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 60 και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000112 Τ

Τραπέζι Μίλητος

Το ψηφιδωτό Μίλητος σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000111 Τ

Τραπέζι Έφεσος

Το ψηφιδωτό Έφεσος σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm  και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000110 Τ

Τραπέζι Ικόνιο Μ

Το ψηφιδωτό Ικόνιο μπεζ σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις Φ 70 και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000109 Τ

Τραπέζι Βούρλα

Το ψηφιδωτό Βούρλα σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000107 Τ

Τραπέζι Αϊβαλί

Το ψηφιδωτό Αϊβαλί σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία . Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000108 Τ

Τραπέζι Σμύρνη

Το ψηφιδωτό Σμύρνη σχεδιάστηκε από εμάς το όνομα του είναι από την Μικρά Ασία. Το ψηφιδωτό μας έχει διαστάσεις 62 cm X 62 cm και ανήκει στην κατηγορία ψηφιδωτά τραπέζια . Τα ψηφιδωτά τραπέζια μας αποτελούνται από μάρμαρο . γρανίτη και χαλαζίες . Παραδίδεται με αρμό από υαλώδη ρητίνη έχει λεία επεξεργασμένη επιφάνεια Ο κωδικός είναι 000106 Τ

Τραπέζι Ηράκλειο Φ 60

Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ 60 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .

Τραπέζι Ηράκλειο Φ 70

Τραπέζι κήπου Ηράκλειο . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ 70 και Φ 80 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο .Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .

Τραπέζι Ιεράπετρα Μ

Τραπέζι κήπου Ιεράπετρα . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ 60 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .

Τραπέζι Ιεράπετρα

Τραπέζι κήπου Ιεράπετρα . Αποτελείται από κεραμικές ψηφίδες 2 cm X 2 cm και είναι τοποθετημένες σε δίχτυ και μεταλλική επιφάνεια . Οι διαστάσεις του είναι Φ 70 και Φ 80 και μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο . Είναι διαθέσιμο ως επικάλυψη τραπεζιού αλλά μπορεί να διατεθεί και με το μεταλλικό τραπέζι .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου